Thứ Ba tuần XIX Thường niên

Ngày 11 tháng Tám Thánh Clara, trinh nữ Pl 3, 8-14; Mt 18, 1-5. 10. 12-14 ĐƠN SƠ NHỎ BÉ Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh...

Người làm Truyền thông phải biết nói sự thật trong đức ái | Huấn từ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
Bí quyết kể chuyện Giêsu hay | Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng