Viện Bảo tàng Vatican bắt đầu đón du khách từ ngày 01/06

Việc tham quan bảo tàng chỉ dành cho những người đăng ký trước trên internet để giới hạn số người trong bảo tàng và thời gian vào cửa. Du khách có thể đăng ký trên trang...

Người làm Truyền thông phải biết nói sự thật trong đức ái | Huấn từ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
Bí quyết kể chuyện Giêsu hay | Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
Truyện vui